Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobních údajů

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost SmartJimi s.r.o., IČO: 51322251, Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sro, vl.č.125527/B, (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: SmartJimi s.r.o. , Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

 1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Unihost s.r.o. (Správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), AM Accounting Solutions s.r.o. (Účetní a auditorské činnosti).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemně na adrese: SmartJimi s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika nebo prostřednictvím e-mailu: hallo@smartjimi.com
 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu.
 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany správce splnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2021.

Podmínky užívání cookies

Jednotlivé stránky společnosti SmartJimi s. r. o. , IČO: 51322251, se sídlem: Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zapsanej v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I, odd. Sro, vl.č.125527/B, kontaktní údaje: email hallo@smartjimi.com , telefón: +420 703 655 538 (dále “společnost a/nebo naše” ) používají cookies a podobné technologie na zlepšování svých online služeb. Používáním stránek provozovaných společností vyjadřujete této společnosti souhlas s používáním cookies v souladu s nastavením prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a zároveň máte v prohlížeči povoleno přijímání cookies, považujeme to za souhlas s jejich používáním a akceptování našich podmínek používání.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které naše webové stránky (servery) posílají Vašemu internetovému prohlížeči (např. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer), a které Váš internetový prohlížeč ukládá ve Vašem zařízení (např. počítači, telefonu nebo tabletu). Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější.

Soubory cookies jsou důležité, bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější. Díky těmto souborům Vás umíme identifikovat a při každé Vaší další návštěvě Vám nabídnout informace a obsah určený přímo pro Vás, čímž Vám zpříjemníme Váš pobyt na našich webových stránkách. Na základě cookies Vás neumíme obvykle přesně identifikovat. V případě, že Vás během používání našich online služeb nebo webových stránek dokážeme identifikovat, půjde o zpracování osobních údajů v souladu s našimi pravidly Ochrany osobních údajů a podmínkami příslušné služby, kterou používáte. Právním základem takového zpracování osobních údajů je (I) Váš souhlas jako dotčené osoby a (II) v případě sledování aktivit a jejich vyhodnocování náš oprávněný zájem, který spočívá v zájmu nabídnout Vám co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při používání našich služeb a stránek. Soubory cookies jsou malé a ve Vašem zařízení zabírají minimální prostor.

Jak a proč používáme cookies?

V momentě, když navštívíte naši webovou stránku, uložíme ve Vašem zařízení jeden nebo několik souborů cookies. Soubory cookies používáme zejména na to, abychom věděli určit a identifikovat opakovaných návštěvníků, autentizovat registrovaných uživatelů, poznat druh obsahu, který si prohlížíte, jiné webové stránky, ze kterých jste nás navštívili, délku Vaší návštěvy v jednotlivých sekcích našich webových stránek a funkcionality, které jste na našich webových stránkách použili.

Na základě informací ze souborů cookies Vás víme za určitých okolností identifikovat a Vaše údaje z cookies přiřadit k Vám jako konkrétní osobě. Vzhledem k tomu budeme tyto informace z cookies získávat a takto získané osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s používáním cookies a příslušné nastavení nám udělujete při první návštěvě našich webových stránek. V závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžeme udělení tohoto souhlasu požadovat opakovaně při každé Vaší návštěvě. Váš souhlas je vždy dobrovolný a bezpodmínečný a tedy i když nám ho neposkytnete, můžete stále navštěvovat a používat naše webové stránky a online služby a produkty v rozsahu, v jakém nejsou cookies potřebné pro jejich funkčnost a přístupnost. Pokud používání cookies zakážete nebo omezíte, může to tedy mít dopad na funkčnost a přístupnost našich stránek a služeb, a může se stát, že všechny nebo část našich služeb nebudou zcela funkční nebo nebudou pro Vás přístupné.

 • Základní soubory cookies
  • Tyto soubory cookies umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplňování formulářů. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 • Provozní soubory cookies
  • Tyto cookies slouží k analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme garantovat plnou funkčnost našich stránek.
 • Reklamní soubory cookies
  • Reklamní cookies slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy vzhledem k zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
 • Cookies třetích stran
  • Cookies třetích stran vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Hotjar atd. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat cookies z Vašeho zařízení, zablokovat všechny cookies (nebo jen cookies třetí strany), případně Vás varovat před tím, než jsou cookies uloženy na Vašem zařízení.

Správu souborů cookies a příslušná povolení si můžete nastavit v každém internetovém prohlížeči. Návod pro úpravu nastavení pravidel pro cookies a postupy pro jejich vymazání v nejčastěji používaných internetových prohlížečů najdete na následujících stránkách:

Budeme respektovat, pokud si přednastavené nastavení cookies změníte. Upozorňujeme, že v případě vymazání nebo nepovolení cookies Vám naše webové stránky nemusí zobrazit nebo nabídnout některé části nebo funkcionality a některé stránky se nemusí správně zobrazit nebo mohou být nepřístupné.

Tyto podmínky používání cookies jsou platné od 1.10.2021.